www.geop.biz                                         
Pažení stavebních jam, speciální zakládání staveb

- pilové a záporové stěny
- mikropiloty a piloty
- kotvy lanové a tyčové
- stříkané betony


Sanace objektů a zemních sesuvů


- injektáže a tamponáže
- hřebíkování svahů
- horizontální odvodňovací vrty

Vrtné práce

- vrtané studny
- průzkumné vrty IGP a HG
- podvrty komunikací
- vrty pro rozvody ING sítí
- vrty do betonu a zdiva
- vrty v různých úklonech
  GEOP              vrtné a stavební práce