Reference

2004

 • Vrty pro jímání bioplynu, skládka SOO Vysoká u Plzně
 • Záporová stěna, obytný dům Motol
 • Pilotové založení, obytný dům Motol
 • Vrty pro jímání bioplynu, skládka Činov
 • Pilotové založení, sila Nymburk
 • IG průzkum, kaolinová nádrž Hlubany
 • Mikropilotové založení, Tesco Chomutov
 • Rekonstrukce přehrady, Bystřička
 • Injektáž zdi, Ústí nad Labem
 • Injektážní práce, Krásné Březno – přístav

2005

 • Injektážní vrty, Chomutov Hartmann
 • Vrtné a injektážní práce, Ústí nad Labem nábřeží
 • Zajištění základů rodinného domu Praha 5
 • Vrty pro jímání bioplynu, skládka Nasavrky
 • Mikropiloty, Teplice Bos
 • Pilotové založení, Hotelový dům Teplice Nové Lázně
 • Mikropilotové založení mostu, Chýše

2006

 • Injektážní práce, Libočany vodní elektrárna
 • Mikropiloty, Jisk Chomutov
 • Pilotové založení, sportovní hala a hotel Teplice Stínadla
 • Mikropiloty MŠ Tylova Litvínov
 • Pilotové založení, elektrárna Vysoká u Tušimic
 • Piezometrické vrty, odkaliště Eliáš
 • Sanační vrty, Liberec
 • Mikropiloty, ŠKODA Plzeň
 • Mikropilotová stěna, UPMD Praha Podolí

2007

 • Podchycení štítové zdi, Kralupy nad Vltavou
 • Pilotové založení, Liberec DENSO
 • Pilotové založení, rodinný dům Kralupy nad Vltavou
 • Vrtné a injektážní práce, ubytovna Vraňany
 • Vrtné a čistící práce, KNAUF Teplice
 • Mikropilotové založení, Rudolfova Huť Dubí
 • Mikropilotové založení, lávka u pivovaru v Plzni
 • Pilotové založení, výrobna SOMS Velemín
 • Mikropilotové podchycení, bytový dům Kralupy nad Vltavou

2008

 • mirkopiloty Obchodní centrum Louny
 • mikropilotové založení elektrárna Tušimice
 • piltové založení sklárna Duchcov
 • piltové založení AGC Barevka
 • mikropilotová stěna, obchodníc centrum Mariánské Lázně
 • mikropilotové založení Kaufland Hradec Králové
 • mikropilotové založení mostu pro cyklisty Lovosice
 • protihluková stěna most Děčín
 • záporová stěna Rejkovice
 • piloty Ostrava obchodní centrum Karolína

2009

 • mikropilotové založení mostu Doly Bílina
 • mikropilotové podchycení rodninného domu Chomutov
 • mikropilotové založení nemocnice Strakonice
 • Vrty pro tepelná čerpadla Ústí nad Labem – Čeřeniště
 • mikropilotové zajištění a kotvení stožárů el. Vedení elektrárna Ledvice
 • založení haly Pila Vrchoslav Košťany
 • průzkumné práce Doly Příbram
 • mikropilotové založení tenisové haly Jablonec nad Nisou
 • pilotové založení mostu v Plasech

2010

 • mikropilotové založení sloupu T-mobile
 • podchycení rodinného domu v Chomutově
 • mikropilotové založení Tesco Praha
 • pilotové založení reklamních sloupů Praha Pankrác
 • mikropilotové zajištění řadových garáží Praha Smíchov
 • mikropilotové založení bytového domu Teplice
 • mikropilotové založení el. Sloupů vysokého napětí Praha Radotín
 • mikropilotové založení linky Ideal Standard Teplice
 • vsakovací vrty Praha Rudná Scania
 • pilotové založení kravín Loukov u Semil
 • pilotové zajištění svahu Doly Bílina
 • protihluková stěna Praha – Jižní spojka
 • piloty hrošinec a sloninec v ZOO Praha
 • pilotové založení obytný soubor Miličovský háj Praha

2011

 • mikropilotové založení SEKO Louny
 • pilotové založení haly SEKO Louny
 • protihluková stěna dálniční úsek Bohumín
 • mikropilotové založení sloupů AGC Teplice
 • sanace lesního sesuvu Janov
 • opěrná zeď – kotvy, mikropiloty a stříkané betony, injektáže – silnice Lesní mlýn
 • pilotové založení bytových domů Plzeň
 • protipovodňové opatření mikropiloty Ústí nad Labem – Velká Veleň
 • záporová stěna Chřibská
 • opěrná zeď areál HZS – Mariánské Lázně, mikropiloty
 • IGP Nové Sedlo u Sokolova
 • IGP AGC Chudeřice
 • sanace sesuvu krajnice silnice Mikulov – Nové Město